top of page

Eat

Børn og unge

Terapi 
Jeg har lang erfaring i arbejdet med børn og unge. Og netop børn og unges trivsel ligger mig meget på sinde. Børn og unge, der har det svært i skolen, på uddannelsen og i familien, kan opleve betydelig nedsat selvværd, manglende tiltro til egne evner og et fremtidssyn, der er præget af pessimistiske tanker. Nogle børn viser dette ved udadreagerende adfærd andre bliver fjerne og indadvendte – måske endda angste og depressive. For unge kan manglende trivsel også føre til uhensigtsmæssig adfærd: social isolation, spiseproblematikker, misbrug etc. Det kan betyde helt eller delvist skolevægring. Det kan være afgørende for barnets/den unges fremtidige liv, at der arbejdes med de udfordringer barnet/den unge oplever.

Jeg har desuden erfaring i at arbejde med børn og unge, der har oplevet kriser, sygdom og sorg tæt inde på livet. Nogle børn og unge kan også have brug for hjælp i forbindelse med skilsmisseproblematikker.

Jeg har erfaring med terapi med børn fra 6 år. Terapien vil være tilpasset det enkelte barn og barnets udviklingsalder. 

 

Forældresamtaler

Jeg kan arbejde individuelt med børn og unge, men min erfaring er, at det er mere virkningsfuldt, når forældre og eventuelt øvrigt netværk også inddrages. Jeg afholder gerne forældresamtaler eller familiesamtaler, hvor vi arbejder med de mønstre og sammenhænge, der er i familien, da disse både kan bidrage til at løse men også kan være vedligeholdende i forhold til de udfordringer, barnet/den unge står i.

Ring til mig på 60 66 85 12 eller skriv til mail@psykologmettebastrup.dk for at høre nærmere

  • Terapi til børn og unge

  • Familiesamtaler

bottom of page