Du er i trygge hænder 

Jeg er uddannet psykolog i 2007, autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2011. Jeg har bred erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Derudover arbejder jeg med voksne i individuel terapi særligt i forhold til problemstillinger relateret til arbejds- og familieliv.

 

Jeg arbejder med supervision og  gruppesupervision i forhold til pædagogiske, psykologiske og arbejdsrelaterede problemstillinger. Derudover har jeg arbejdet med ledelsessparring.

 

Jeg har desuden en uddannelse i krisepsykologi og varetager kriseopgaver.

Jeg har erfaring med trivselsproblematikker hos børn og unge, som ofte er komplekse og kalder på forståelser og løsninger hele vejen rundt om barnet/den unge.

Jeg har erfaring med psykologiske undersøgelser i forbindelse med  trivselsmæssige problematikker relateret til skolevanskeligheder, familiemæssige problematikker og psykiatriske problemstillinger.

Jeg har været optaget af traumer og traumers betydning for personligheden og jeg har været med i udarbejdelsen af en ny test EDS Emotional Developmental Scale, som sætter fokus på den følelsesmæssige og sociale udvikling.

Jeg er særlig inspireret af systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret teori og metode, men arbejder med forskellige psykologiske teorier og tilgange afhængig af de problemstillinger, du kommer med og dine ønsker for terapien. Måske er disse tydelige for dig og måske er det mere diffust, i så fald vil vi finde mål og retning efterhånden som dine oplevelser og fortællinger bredes ud. Jeg vil sætte fokus på, at forstå dig og dine værdier og intentioner udfra din historie som altid er formet af og formes af betydningsfulde andre i dit liv.

Privat er jeg gift og mor til 3 børn. 

mette2 (1).jpg