top of page

Du er i trygge hænder 

Jeg er uddannet psykolog i 2007, autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2011. Jeg har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres familier. Derudover har jeg en uddannelse i kriseterapi og varetager kriseopgaver. 

Jeg har bred erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Derudover arbejder jeg med voksne i individuel terapi særligt i forhold til problemstillinger relateret til arbejds- og familieliv.

Jeg har erfaring med trivselsproblematikker hos børn og unge både med og uden diagnoser, som ofte er komplekse og kalder på forståelser og løsninger hele vejen rundt om barnet/den unge. Jeg er både glad for at arbejde med børn og unge, men vil altid opfordre til at forældre inddrages og det sker i et samarbejde. 

 

Jeg arbejder med supervision og  gruppesupervision i forhold til pædagogiske, psykologiske og arbejdsrelaterede problemstillinger. Derudover har jeg arbejdet med ledelsessparring.

Jeg har været optaget af traumer og traumers betydning for personligheden og jeg har været med i udarbejdelsen af en ny test EDS Emotional Developmental Scale, som sætter fokus på den følelsesmæssige og sociale udvikling.

Jeg er særlig inspireret af systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret teori og metode, men arbejder med forskellige psykologiske teorier og metoder afhængig af de problemstillinger, du kommer med og dine ønsker for terapien. Måske er disse tydelige for dig og måske er det mere diffust, i så fald vil vi finde mål og retning efterhånden som dine oplevelser og fortællinger bredes ud. Jeg vil sætte fokus på, at forstå dig og dine værdier og intentioner ud fra din historie - som altid er formet af og formes af betydningsfulde andre i vores liv.

Privat er jeg gift og mor til 3 børn i alderen 8, 13 og 16. 

mette2 (1).jpg
bottom of page