Familier

Som forældre har vi de bedste ønsker for børnene og os selv. Vi ønsker, at børnene trives og udvikler sig, at vi selv trives og at familielivet er relativt harmonisk . Ind imellem er oplevelsen bare en ganske anden. Vi kan i perioder opleve, at vi ikke føler, vi lykkes i forældreskabet, vi kan løbe ind i kriser, der påvirker både os selv og vores børn, børnene kan opleve kriser og vi kan opleve at børnene ikke trives enten i skolen/uddannelsessystemet eller i familien. Vi kan føle, at vi må gå på kompromis med vores værdier, at vi ikke lykkes i vores intentioner, og vi kan være bekymrede for, om der er noget galt med os som forældre eller med vores børn.

Jeg tilbyder samtaler til forældre/familier hvor vi sammen kan arbejde med de mønstre og forståelser, der måske forhindrer jer I at få det familieliv, I ønsker og hvor vi arbejder med nye forståelser og ståsteder, der understøtter de særlige ressourcer I har i jeres familie.

Familien er den vigtigste base for børnene. Familien har en stor indflydelse på barnets/den unges identitetsdannelse. Det er først og fremmest i familien, at vi lærer at håndtere vores følelser, at regulere os i forhold til hinanden, at give og tage i et fællesskab. Ind imellem kan det føles som hårdt arbejde at være forældre, at tage stilling til og udleve opdragelse, værdier og strukturer, som er gavnlige for både jer som forældre og for jeres børn. Der er mange muligheder i dag for at spejle sig i det perfekte, der kan synes langt fra den almindelige hverdag, vi hver især lever.

Det har en betydning både for forældre og børn, at der reflekteres og prioriteres og sættes ind – også der, hvor det er svært. Jeg tilbyder samtaler, hvor jeres familieværdier, kan være i centrum, hvor vi kan få øje på nye stier eller genopdage de ressourcer, I allerede har. Både med udgangspunkt I hvad I ønsker for jeres børn og hvad I ønsker som forælder/forældre.

Hvis børnene er i mistrivsel, bliver det ekstra hårdt arbejde at være forælder/forældre, idet bekymring, afmagt og utilstrækkelighedsfølelser kan fylde jeres liv og tanker. Jeg vil hjælpe jer til at finde nye handlemuligheder, hvor I igen kan opleve at være kompetente I både jeres eget og børnenes liv.

 

Hvis barnet/børnene i en periode har det svært, kan det være vigtigt som forældre at få øje på, hvordan barnet kan støttes og hjælpes ind i en god udvikling igen, både hvis barnet har nogle særlige udfordringer og hvis det er havnet i/været igennem særlige kritiske oplevelser. Jeg har erfaring i at arbejde med kriseramte familier med børn, børn med diagnoser og børn, der i en periode af deres liv har svært ved at mestre tilværelsen.

Ring til mig på 60 66 85 12 eller skriv til mail@psykologmettebastrup.dk for at høre nærmere

  • Kriser i familien

  • Konflikter

  • Børn med udfordringer (med og uden psykiske diagnoser)

  • Børn i mistrivsel i skole eller hjem (skolevægring, angst, raseriudbrud mv.)

  • Skilsmisser

  • Opdragelse