top of page

Forældre - familier 

Som forældre har vi de bedste ønsker for børnene og os selv. Vi ønsker, at børnene trives og udvikler sig, at vi selv trives og at familielivet er relativt harmonisk . Ind imellem er oplevelsen bare en ganske anden. Vi kan i perioder opleve, at vi ikke føler, vi lykkes i forældreskabet, vi kan løbe ind i kriser, der påvirker både os selv og vores børn, børnene kan opleve kriser og vi kan opleve at børnene ikke trives enten i skolen/uddannelsessystemet eller i familien.

 

Hvis barnet/børnene i en periode har det svært, kan det være vigtigt som forældre at få øje på, hvordan barnet kan støttes og hjælpes ind i en god udvikling igen, både hvis barnet har nogle specifikke udfordringer (angst, depression, ADHD, autisme, OCD mm.) og hvis det er havnet i/været igennem særlige kritiske oplevelser. Jeg har erfaring i at arbejde med kriseramte familier med børn, børn med diagnoser og børn, der i en periode af deres liv har svært ved at mestre tilværelsen.

Når vores børn er udfordrede eller bliver udfordrede i kortere eller lange perioder, bliver vi også udfordrede som forældre. Vi kan føle, at vi må gå på kompromis med vores værdier, at vi ikke lykkes i vores intentioner, og vi kan være bekymrede for, om der er noget galt med os som forældre eller med vores børn. Vi kan opleve stresssymptomer: dårlig søvn, hovedpine, udfordringer med hukommelsen og træthed. Ligesom der kan være mange bekymringer eller frustrationer. Det er helt normale reaktioner, men alligevel kan det nogle gange være gavnligt at få professionel hjælp.

Det kan være hjælp i forhold til:

Konflikter i familien - vredesudbrud/vredeshåndtering.

Dilemmaer i opdragelsen.

Hvordan støtter jeg bedst mit barn/mine børn - hvordan får de den nødvendige støtte, der hverken er for lidt eller for meget. 

Udfordringer hos børn med diagnoser.

Søskende til børn med udfordringer/diagnoser.

Ligesom det kan være hjælp til jer som forældre i forhold til:

Bekymringer for fremtiden.

Stresssymptomer.

Vrede, ked af det hed, selvbebrejdelse.

Hvordan kan jeg forstå mit barns reaktioner og adfærd. 

Hvordan passer jeg på mig selv i familielivet.

Hvordan kan vi samarbejde i familien omkring det, der er svært. 

Jeg tilbyder samtaler til forældre, hvor vi sammen kan udforske og forstå, de mønstre og reaktioner, der kan spænde ben for jer i familien. Vi vil arbejde med strategier, der understøtter de ressourcer I har, i ønsket om at I får et bedre familieliv, hvor alle bedst muligt tilgodeses. Hvor nye forståelser og handlemuligheder, kan øge jeres oplevelse af at være kompetente og i ro både i jeres eget og børnenes liv.  Nogle gange er det "små knapper", der skal skrues på. Andre gange kan der være brug for et forløb. 

Ring til mig på 60 66 85 12 eller skriv til mail@psykologmettebastrup.dk for at høre nærmere

  • Kriser i familien

  • Konflikter

  • Børn med udfordringer (med og uden psykiske diagnoser)

  • Børn i mistrivsel i skole eller hjem (skolevægring, angst, raseriudbrud mv.)

  • Skilsmisser

  • Opdragelse

bottom of page