top of page

Behandling af krise

Kriser er defineret ved en voldsom hændelse, som opstår pludseligt og som er særlig vanskelig at håndtere. Det er situationer, som kan ændre vores liv fra et øjeblik til et andet. Det er kendetegnende for kriser, at de overskrider vores oplevede evne til at tackle dem og bringer overvældende følelser med sig. Det kan virke voldsomt og du kan opleve at have svært ved at finde fodfæste, at kende dig selv samt forstå og kontrollere dine egne reaktioner. 

I krisebehandling arbejder vi med at genoprette tilliden til dig selv og til din omverden. Vi arbejder på at skabe forståelse og klarhed i forhold til den/de oplevede hændelser og af dine reaktioner i forbindelse med hændelsen.  Vi arbejder med forståelse af den nye situation 

med henblik på at  få genetableret hverdagen og troen på, at livet igen kan blive håndterbart  og værdifuldt.

Ring til mig på 60 66 85 12 eller skriv til mail@psykologmettebastrup.dk for at høre nærmere 

bottom of page